Gemeente Súdwest-Fryslân weigert ieder vorm van medewerking aan de sportvereniging Friesland en Valk Event Productions ondanks de meer dan 40 jaar ervaring. Het evenement verdwijnt dan ook definitief van de evenementenkalender. De weigeringsbrief en draaiboeken zijn op te vragen via info@valkeventproductions.com